De boer

De familiebedrijven zijn verenigd onder ‘Celmar’. Een coöperatie met als doelwit; ‘Het behoud van het originele stamboek Limousin ras, het bevorderen van duurzaamheid en diervriendelijk ondernemen’. De familiebedrijven worden daarnaast voorzien van praktische adviezen conform de richtlijnen van de coöperatie.    

De boerderijen hebben in de regel meer dan honderd hectare land, bestaande uit gras- en akkerland. De boerderijen zijn voor meer dan vijfennegentig procent zelfvoorzienend. Ze verbouwen maïs, gerst, graan en uiteraard wordt er volop gehooid en eigen gras ingekuild.

De zoogkoeien en dekstieren van honderd procent Limousin stamboek zijn het beginsel van het familiebedrijf. De kuddes met Limousin dieren breiden uit met kalfjes die gedurende het gehele jaar worden geboren en minimaal zeven maanden bij de moeder blijven. In de korte winter worden de runderen op stal gezet. De open stallen zijn ruim bemeten, licht en ingestrooid met voldoende stro. De mest wordt in de loop van de lente weer uitgereden over het land, om zo een cyclus in stand te houden. Elk bedrijf wordt meerdere malen per jaar bezocht. De dierenarts en de families zorgen er samen voor dat de veestapel gezond en in conditie blijft.

Lokale slachterij
Rundvlees