Lokale slachterij

De dieren worden lokaal geslacht op basis van traditionele methoden die uniek zijn voor Wales. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een mooi eindproduct, die qua smaak en malsheid tot het beste van Europa mag worden gerekend

Het Welsh beef heeft een bijzondere status op het gebied van kwaliteit, één die al jarenlang onaangetast is. De kwaliteit van het welshbeef is zo bijzonder dat de Europese Unie een ‘protect geographical indicication’ heeft toegekend, kortweg PGI. Het PGI wordt alleen toegekend aan speciale producten met een zeer hoog kwaliteitskenmerk, Parmaham uit Parma is bijvoorbeeld ook PGI gecertificeerd. Het PGI heeft ten doel het behoud en de voortzetting van producten met een hoog kwaliteitskenmerk die regio gebonden zijn te stimuleren en te beschermen. Het PGI-merk garandeert zo authenticiteit en kwaliteit.  Drie van de belangrijkste eisen van het PGI zijn:

  • Alle runderen moeten geboren en opgegroeid zijn in Wales
  • Volledige traceerbaarheid
  • Geslacht & verwerkt in HCC gecertificeerde slachterijen.
De boer
Rundvlees